Time TBD

|

Location TBD

יום עיון מקצועי בנושאי הליבה באבטחה

שליטה בידע ובביצוע בנושאי הליבה באבטחה מעלה את סיכוי ההתמודדות מול היריב.

יום עיון מקצועי בנושאי הליבה באבטחה

Time & Location

Time TBD

Location TBD

About The Event

כללי

שליטה בידע ובביצוע בנושאי הליבה באבטחה מעלה את סיכוי ההתמודדות מול היריב.

מאבטחים חדשים וותיקים מבצעים את משימת האבטחה על בסיס הכשרה קצרה ותוך התמודדות עם השגרה בעבודה. שתי עובדות אלה גורמות לכך שהמאבטח אינו מכיר, שולט ומיומן בביצוע נושאי הליבה הקשורים ישירות לעבודתו בשטח. כדי להצליח ולהביא את המאבטחים למצב שבו יוכלו להצליח ולהתמודד מול היריבים יש להשקיע בלימוד מקצועי וחוזר של כל נושאי הליבה באבטחה.

יום העיון מתאים למאבטחים אשר עברו הכשרה מקצועית באחד מבתי הספר המאושרים על ידי משטרת ישראל. מכיוון שהכשרת המאבטחים נחשבת לקצרה יחסית להיקף התכנים הנדרשים לביצוע תפקיד המאבטח, יום העיון הינו המשך הגיוני בתהליך ההכשרה ו/או ניסיון העבודה שנצבר בשטח. במסגרת יום העיון מועברים נושאי הליבה תוך התמקדות בעיקר ובליווי הסברים המושתתים על דוגמאות של אירועים אמיתיים שמסייעים להבנת החומר. המאבטחים יוצאים מיום העיון הרבה יותר חדים, מבינים ובטוחים ממה שהיו.

לו"ז יום העיון המומלץ: 1600 – 0800 כולל הפסקות.

מטרות

שיפור רמת התפקוד המקצועית של המאבטחים, במסגרת תפקידם במערך האבטחה במושא האבטחה, תוך הדגשת הכלים העומדים לרשותם ומתן כלים חדשים ברורים וישימים.

נושאים

סאשן 1:

• העלאת מודעות המאבטחים לתפקידם.

• הגדרת המשימה, השגרה והאיומים.

• אמל"ח וחבלה.

• סריקות נגד חבלה.

• הכרת היריב – יתרונות וחסרונות.

• המאבטח – יתרונות וחסרונות.

סאשן 2:

• בידוק.

• איתור החריג.

• תשאול.

• התנהלות בחירום ושת"פ.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

אופן העברה

מעשית במתקן הלקוח

Share This Event