Time TBD

|

Location TBD

תרגיל תקיפה על יעד מאובטח

הסדנה מהווה חידוש מרענן בתחום סדנאות INDT/ODT בדרך החשיבה, בשקיפות, באומץ, ביצירתיות, בחוויה המתמשכת, בערך המוסף למשתתפים ולארגון וביכולת לתת לקב"טים/מאבטחים להתנסות במשימה לא מוכרת ומאתגרת.

תרגיל תקיפה על יעד מאובטח

Time & Location

Time TBD

Location TBD

About The Event

כללי

הסדנה מהווה חידוש מרענן בתחום סדנאות INDT/ODT בדרך החשיבה, בשקיפות, באומץ, ביצירתיות, בחוויה המתמשכת, בערך המוסף למשתתפים ולארגון וביכולת לתת לקב"טים/מאבטחים להתנסות במשימה לא מוכרת ומאתגרת. הסדנא מועברת לצוותים מיוחדים בשירותי הביטחון ונחשבת לכלי מוביל בשיפור האינטגרציה, היכולות והביטחון העצמי של העובדים.

הסדנה משלבת בין הכיתה לשטח ובוחנת את המשתתפים משלב קבלת משימה ועד לגיבוש תכנית ברורה וישימה. כמו כן מחייבת לפעול בנושא מקצועי שהינו מחוץ לאזור הנוחות, שעל מנת להשיג הצלחה נדרש מהמשתתפים לצאת מהמסגרת הידועה להם תוך בחינה מתמדת של שני המימדים העיקריים הבאים לידי ביטוי בעבודה:

א. ביצוע המשימה: תהליכים הקשורים להשגת המטרות אותן אמור הקב"ט/מאבטח לבצע במסגרת תפקידו, המטלה עצמה, דרכי הביצוע, חלוקת תפקידים בצוות, ארגון העבודה וקבלת ההחלטות.

ב. מערכת היחסים: מתייחסת למרכיב האנושי הקשור בהשגת מטרות בצוות, אופי התקשורת בין חברי הצוות, הרגשתם, ציפיותיהם וקשייהם בהתקשרות אחד לשני לצורך ביצוע עבודתם.

מטרות

• הגברת המודעות להישגיות מקצועית – וחשיבות קבלת החלטות בעבודה עצמאית ובעבודת צוות תוך שימוש מיטבי בכלים העומדים לרשותו, על בסיס תהליך חשיבה מסודר, ללא קיצורי דרך, תוך שימוש מיטבי בכוח האדם והאמצעים הזמינים.

• חשיפה ליכולת החשיבה מחוץ לקופסה – תוך התמודדות עם משימה מורכבת שאינה מוכרת שהסיכוי העיקרי להצלחה הינו מציאת דרך וכלים שאינם שגרתיים.

• הכרה בחשיבות תחושת השייכות והמשמעות – של כל חבר בארגון, יצירת התשתית והתנאים המבטיחים את מקומו של כל עובד/מנהל ואת מימוש תרומתו הייחודית הפוטנציאלית

• עבודת צוות סינרגטית – צוותיות המשיגה תוצאות גבוהות יותר מהסיכום שהיה מתקבל בחיבור התפוקות של כל אחד מהעובדים/חברי הצוות בנפרד – ניתוב מאמצי העובדים/הצוות למטרה משותפת ברורה ומוסכמת, אקלים ארגוני של אמון ושיתוף פעולה, הבניית תקשורת המאפשרת קבלת החלטות בזמן אמת ופתרון בעיות.

נושאים

השתלבות בעבודה בצוות, גיבוש יעדים ומטרות לצוות להשגת המטרה, ביטוי מקצועי אישי במטרה לסייע לצוות בפעילותו, הבנת המשימה, זיהוי הזדמנויות להשגת המטרה, נקודות כשל והטיות בתהליך, התמודדות מנטאלית עם השפעות פיזיולוגיות הבאות לביטוי בתנאי לחץ, אפשור השפעת היחיד בצוות והימנעות מסכנות "חשיבת היחד" (Groupthink), קריאה נכונה של הסיטואציה והסביבה המשתנה, שיפור יכולת קבלת ההחלטות בתנאי לחץ ואי וודאות, מחיר קיצורי דרך, מיומנות תחקיר אישי ותחקיר קבוצתי (לרבות תחקיר online).

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

אופן העברה

מעשית במתקן הלקוח / באולם הרצאות

Share This Event